دربارۀ ما


صنایع مس قائم اولین و بزرگترین تولید کنندة انواع لولة مسی بدون درز به روش C&R در ایران است. فاز اول تولید این شرکت در سال 1383 با ظرفیت 24000 تن در سال به بهره‌برداری رسید و امور مطالعاتی جهت افزایش ظرفیت تا 30000 تن در سال در دست اقدام است. تمام لوله‌های مسی تولید مس قائم از جنس آلیاژهای Cu-DHP و Cu-ETP و از کاتد با بهترین کیفیت و خلوص 99.9 درصد تولید می‌شود تا اطمینان کامل را به مشتریان بدهد. صنایع مس قائم در حال حاضر لولة مسی بدون درز را در انواع کویل (شیاردار و بدون شیار)، کلاف و شاخه تولید می‌نماید. جزئیات هریک از این محصولات در صفحات مربوطه قابل مشاهده است.

صنایع مس قائم به عنوان یک تأمین کنندة قابل اعتماد تمام تلاش خود را بر روی تولید محصول با کیفیت و بهترین خدمات متمرکز نموده است. تحقیق و توسعه در این سازمان نقش کلیدی را ایفا می‌نماید تا روند رو به رشد حفظ بازار داخل و توسعة بازار در خاورمیانه، آفریقا و اروپا ادامه یابد.

 

about